Wydział Transportu 

Pismo z wnioskiem o nową linię autobusową, która połączy Księże z Wielką Wyspą.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Pismo z wnioskiem o wyznaczenie 5 miejsc parkingowych, na placu przy skrzyżowaniu ulic Katowickiej i Chorzowskiej  naprzeciw apteki „Książęcej”,  prostopadle do ulicy Katowickiej.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Pismo z wnioskiem o kompleksowy remont peronu wewnętrznego na pętli tramwajowej „Księże Małe” położonego na działce ewidencyjnej nr 13, AM 6, obręb Księże Małe oraz 8/1, AM 6, obręb Księże Małe.

TBS Nasze Kąty sp. z o.o.

Pismo w sprawie prośby mieszkańców budynków przy ul. Opolskiej 41-53a o umożliwienie czasowego wjazdu na osiedle dla wszystkich mieszkańców, nie tylko tych, którzy wykupili miejsca parkingowe przy budynkach. 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Pismo w sprawie znaku D-53 : „koniec strefy ruchu” na wyjeździe z ulicy Kochłowickiej w Popielskiego.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Pismo w sprawie remontu i dokończenia chodnika przy ulicy Starodworskiej.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Pismo w sprawie informacji na jakim etapie są prace związane z doświetleniem przejść dla pieszych na ulicy Opolskiej.

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Pismo w sprawie wniosku o postawienie dwóch nowych tablic osiedlowych w okolicy ulicy Myszkowskiej i Opatowickiej (w okolicy pętli autobusowej).

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Pismo w sprawie prawidłowego oznaczenia miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy budynku CAL – ul. Rybnicka 39-41.

Zarząd Zieleni Miejskiej

Pismo w sprawie udzielenia informacji o terminie remontu mostku w Parku Wschodnim.

Wydział Inżynierii Miejskiej

Pismo w sprawie ponownego wniosku o postawienie znaku drogowego A-24 „Rowerzyści” na ul. Bytomskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Raciborską.

Wydział Inżynierii Miejskiej

Pismo w sprawie montażu progu zwalniającego na ulicy Bytomskiej.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Pismo w sprawie informacji dotyczącej realizacji projektu pn. „Progi zwalniające na ul. Popielskiego/Hajducka i ul. Księska