Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, Wydział Ruchu Drogowego

Pismo w sprawie przeprowadzenia kontroli prędkości pojazdów poruszających się ulicą Księską

Główny Inspektorat Transportu Drogowego – Delegatura Południowo – Zachodnia

Pismo w sprawie przeprowadzenia kontroli prędkości pojazdów poruszających się ulicą Księską

Ekosystem sp. z o.o.

Wniosek o postawienie koszy typu „Foka” na terenie Osiedla