Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, Wydział Ruchu Drogowego

Pismo w sprawie przeprowadzenia kontroli prędkości pojazdów poruszających się ulicą Księską

Główny Inspektorat Transportu Drogowego – Delegatura Południowo – Zachodnia

Pismo w sprawie przeprowadzenia kontroli prędkości pojazdów poruszających się ulicą Księską

Ekosystem sp. z o.o.

Wniosek o postawienie koszy typu „Foka” na terenie Osiedla

Państwowe Gospodarstwo Wodne RZGW Wrocław; Urząd Miejski we Wrocławiu; Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Pismo w sprawie informacji na jakim etapie są rozmowy dotyczące przejścia nad śluzą Opatowicką oraz jakie będą podejmowane dalsze kroki w tym temacie

Multiconsult Polska; Centralny port Komunikacyjne sp. z o.o.

Pismo w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku z budową linii kolejowej nr 85 na odcinku Łódź – Sieradz Północny i linii kolejowej nr 86 na odcinku Sieradz Północny – Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław Główny.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Pismo w sprawie odświeżenia/wymalowania na terenie Osiedla znaków P-17 „linia przystankowa”, który stanowi uzupełnienie znaków pionowych oznaczających przystanki (znaki D-15; D-16; D-17) pojazdów.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Pismo w sprawie wniosku o wybudowanie i dokończenie chodnika o długości około 12 m na skrzyżowaniu ulicy Gliwickiej z ulicą Katowicką.