Informacja od Zarządu Zieleni Miejskiej:

w związku z prawdopodobieństwem wystąpienia nagłych zjawisk pogodowych, którym towarzyszy, m.in. silny wiatr, tutejszy Zarząd Zieleni Miejskiej planuje zrealizować w terminie do 14.07.2023 wycinkę tych drzew, które mogą stanowić zagrożenie dla mieszkańców osiedla. Chodzi w szczególności o drzewa znajdujące się w pobliżu ciągów komunikacyjnych oraz miejsc, gdzie przebywają mieszkańcy. Zidentyfikowaliśmy na ten moment drzewa kwalifikujące się do opisanej wyżej interwencji, na które posiadamy prawomocną decyzję na wycinkę.
 
Celem przywrócenia równowagi przyrodniczej oraz utrzymania ciągłości zadrzewienia przyulicznego, nasadzenia planowane i uzupełniane będą na bieżąco. W przypadku niniejszej wycinki realizacja nasadzeń kompensacyjnych została zaplanowana na jesień 2023.