Informacja Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu w sprawie prac związanych z modernizacją osnowy geodezyjnej dla miasta Wrocławia.