Informujemy Państwa o terminie VIII sesji Rady Osiedla Księże – dn. 21.04.2022 r., godz. 19:00. Sesja odbędzie się w siedzibie Samorządu Osiedla, przy ul. Rybnickiej 39-41 – budynek CAL Księże.