W poniedziałek startuje Wrocławski Budżet Obywatelski 2022. Jak co roku staramy się koordynować ten temat na naszym Osiedlu. 

Tradycyjnie składanie wniosków podzieliliśmy na dwa etapy:

I etap:

to prośba do Was Mieszkańcy o przedstawienie swoich pomysłów i propozycji do projektów WBO2022.

W tym roku projekt osiedlowy może mieć  maksymalną wartość do 1mln zł, projekt ponad osiedlowy do 3 mln zł.

Przypominamy, że projekty WBO mogą być realizowane na gruntach, których właścicielem jest Gmina Wrocław, są zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz są zgodne z polityką miasta.

Strona https://geoportal.wroclaw.pl/ ułatwi i pozwoli Państwu na przestrzeganie powyższych zasad przy przekazywaniu pomysłów i propozycji.

Na Państwa pomysły i propozycje czekamy w okresie 17-24 stycznia.

Pomysły można przekazywać drogą elektroniczną na adres rozmowyksieze@gmail.com lub wrzucać do skrzynki pocztowej przy Centrum Aktywności Lokalnej Księże ul. Rybnicka 39-41.

Prosimy również by znalazł się krótki opis, który przedstawi co miałoby postać w ramach projektu

II etap:

to wybranie spośród wszystkich przekazanych pomysłów, tych które będą podlegać dalszej obróbce. Po analizie zostaną przedstawione Państwu na początku lutego propozycje, które będą podlegały głosowaniu. Dwa projekty, które uzyskają największą liczbę Waszych głosów zgłosimy na WBO 2022 – składamy 2 projekty z każdej puli, by w razie odrzucenia któregoś przez urzędników mieć w zapasie jeszcze jeden.

Jednocześnie informujemy, że każdy mieszkaniec Osiedla może zgłosić swój projekt, ale tylko współpracując możemy coś osiągnąć.