Projekt 222
Chodniki wzdłuż ulicy Opolskiej

Oddając głos na projekt 222 będziesz mieć wpływ na:
– poprawienie bezpieczeństwa przy ruchliwej ulicy
– zwiększenie wygody mieszkańców Księża
– usprawnienie komunikacji pieszej na naszym osiedlu
– oświetlenie chodnika wzdłuż ul. Opolskiej
Więcej szczegółów nt. projektu 222 na stronie WBO

Projekt 301
Rewitalizacja Przyrodnicza Doliny Brochówki

Oddając głos na projekt 301 będziesz mieć wpływ na:
– odtwarzanie walorów księżańskiej przyrody
– budowę ścieżki edukacji przyrodniczej
– stworzenie zielonego miejsca odpoczynku i rekreacji

Projekt, jako jeden z trzech, został wyróżniony przez inicjatywę Wrocławska Przyroda!

Więcej szczegółów nt. projektu 301 na stronie WBO

Głosować można na oba projekty!

Głosowanie od 23 września do 10 października 2022!

Głosowanie w trybie online!
Można zagłosować również w CAL-u, ul. Rybnicka 39-41 od poniedziałku do piątku w godz. 15:30-20:30.
W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Wrocławia.