Zgodnie z informacją przekazaną przez Zarząd Zieleni Miejskiej, w styczniu zostanie zrealizowana wycinka wyselekcjonowanych drzew wzdłuż ulicy Opolskiej. Z uwagi na ich stan zdrowotny i sanitarny mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa przechodniów.
Celem przywrócenia równowagi przyrodniczej oraz utrzymania ciągłości zadrzewienia przyulicznego nasadzenia drzew zostaną uzupełnione na jesień 2024 roku. 
Zarząd Zieleni Miejskiej uzyskał prawomocną decyzję dotycząca wycinki.

Poniżej link do mapy zawierającej orientacyjną lokalizację drzew planowanych do usunięcia i ich dokumentację fotograficzną.

DZ.411.466.2023.3.MR opolska 11.08.23