Informujemy Państwa o terminie XVII sesji Rady Osiedla Księże
– dn. 5.12.2022 r., godz. 19:00.
Sesja odbędzie się w siedzibie samorządu Osiedla Księże,
przy ul. Rybnickiej 39-41