Po pojawieniu się na wejściu na most kilometrowy znaku drogowego B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”, wystosowaliśmy pismo do WIM i MPWiK z prośbą o wyjaśnienie: na czyj wniosek został on postawiony i jaka jest przesłanka aby on tam był umieszczony.

Oficer rowerowy został również poinformowany o zaistniałej sytuacji – odpisał, że zajmie się tematem.

Odpowiedź jaką otrzymaliśmy z MPWiK

Nasze pismo – na odpowiedź MPWiK

Odpowiedź MPWiK