Na ostatniej sesji Rady Osiedl Księże (16.05.2021 r.) wspominaliśmy wieloletniego Przewodniczącego Rady Osiedla Księże Pana Bolesława Liniewicza, mieszkańca naszego osiedla, który został pochowany na cmentarzu Parafialnym na Osiedlu Księże dnia 28 kwietnia 2022 r.

Pan Bolesław Liniewicz przez niemal 15 lat pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Osiedla Księże.

Był bardzo aktywnym uczestnikiem życia społecznego naszego osiedla, był  pierwszym Przewodniczącym Rady Osiedla Księże. Ponadto przez długie lata swojej działalności społecznej pełnił m.in. funkcję Pełnomocnika Prezydenta do Spraw Usuwania Skutków Powodzi w 1997 r., członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” (trzy kadencje), członka Rady Parafialnej Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki Wiernych, członka Towarzystwa Ziemi Księskiej i Osiedlowego Klubu Aktywnego Seniora.