Przewodniczący Rady Osiedla

Artur Iwan

Wiceprzewodniczący Rady Osiedla

Franciszek Figiel

Przewodnicząca Zarządu Osiedla 

Barbara Choinka

Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla

Wojciech Czapski

Skarbnik Osiedla

Marzena Fortuna

Sekretarz Osiedla

Sławomir Bryłka

Członek Zarządu Osiedla

Wojciech Kocik

Radna Osiedla

Aleksandra Szałaj

Radna Osiedla

Julia Wargin

Radna Osiedla

Agnieszka Aksak

Radna Osiedla

Anna Lukas

Radny Osiedla

Bolesław Marasek

Radny Osiedla

Michał Stanisławczyk

Radny Osiedla

Wiesław Jurasz

Radny Osiedla

Kacper Grzybkowski