KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH I INTEGRACJI

Współpraca z Urzędem Miejskim, miejskimi jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami samorządowej administracji publicznej oraz organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań w zakresie polityki społecznej oraz integracji mieszkańców Osiedla

Marzena Fortuna – Przewodnicząca komisji

Aleksandra Szałaj

Julia Wargin

Michał Stanisławczyk

KOMISJA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Współpraca z samorządami osiedli w zakresie opracowania wspólnych inicjatyw infrastrukturalnych, prowadzenie analizy bieżących potrzeb infrastrukturalnych samorządu Osiedla

Sławomir Bryłka – Przewodniczący komisji

Wojciech Kocik

Kacper Grzybkowski 

 

KOMISJA ŚRODOWISKA

Monitorowanie stanu Osiedla i podejmowanie działań zmierzających do poprawy warunków zamieszkania związanych ze środowiskiem w tym zanieczyszczeniem powietrza, stanem terenów zielonych, usuwanie wraków

Agnieszka Aksak – Przewodnicząca komisji

Bolesław Marasek

Franciszek Figiel

Sławomir Bryłka

KOMISJA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I INFORMACJI

Kreowanie polityki informacyjnej samorządu Osiedla, w tym z wykorzystaniem profilu Osiedla Księże na fb oraz zewnętrznych nośników informacyjnych

Wojciech Czapski – Przewodniczący komisji

Sławomir Bryłka

Artur Iwan