PROJEKT NR 1

UTWARDZENIE SIĘGACZA – DROGA DOJAZDOWA DO POSESJI UL. OPATOWICKA 11-21 – NOWY DOM – zlecona dokumentacja projektowa

Utwardzenie drogi gruntowej o długości ok. 150mb – ok. 450 m2

PROJEKT NR 2

BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. RYBNICKIEJ 22 – inwestycja zrealizowana

Budowa dwóch odcinków chodników przy ul.Rybnickiej :
1) strona południowa – od istniejącego chodnika przy ul. Rybnickiej 7/9 do wjazdu na posesję ul. Rybnicka 13 – długość odcinka ok. 57mb
2) strona północna – od wjazdu na osiedle ul.Rybnicka 18 do skrzyżowania z ul. Czechowicką – długość odcinka ok. 67mb

PROJEKT NR 3

UTWARDZENIE MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY PRZEDSZKOLU NR 57, PRZY UL. GLIWICKIEJ – zlecona dokumentacja projektowa

Wykonanie miejsc postojowych przy przedszkolu nr 57 „Mały Książę” – utwardzone miejsca postojowe przy ul. Gliwickiej (7-10 miejsc postojowych)

PROJEKT NR 4

PROGI ZWALNIAJĄCE NA UL. POPIELSKIEGO/HAJDUCKA I NA UL. KSIĘSKIEJ – dokumentacja projektowa wykonana

Zamontowanie 3 progów zwalniających :
– jeden na ul. Popielskiego przy ul. Hajduckiej
– dwa na ul. Księskiej