Strona internetowa została przygotowana zgodnie z praktyką „Accessibility in mind”, czyli od początku planowano, że będzie ona dostępna zgodnie z poziomem AA WCAG 2.1. Wykorzystano szablon Elementor, którego producent zobowiązał się do wykonania go i utrzymywania zgodnie z obowiązującymi standardami dostępności cyfrowej. Użytkownicy systemu CMS zostali przeszkoleni w zakresie tworzenia dostępnych treści. Podczas audytu wykonano następujące testy:

  • Przeglądanie strony z użyciem oprogramowania udźwiękowiającego system NVDA oraz przeglądarki Firefox
  • Testowanie za pomocą wtyczek SiteImprove Accessibility Checker oraz raportu Lighthouse przeglądarki Chrome

Raport przygotował Lesław Paździor, 31 grudnia 2021.