W lipcu 2021 roku w życie weszły przepisy zobowiązujące każdego właściciela lub zarządcę budynku do złożenia deklaracji o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do kiedy należy złożyć deklarację? Jak to zrobić? Kto musi złożyć?

https://jakiwniosek.pl/wnioski/nieruchomosci/deklaracja-zrodel-ciepla-ceeb/wroclaw

Jeśli chciałbyś złożyć deklarację drogą elektroniczną:

https://ceeb.gov.pl/