Rada Osiedla wystąpiła z pismem do ZDiUM z prośbą o informację, na jakim etapie jest inwestycja dotycząca „Budowy doświetlenia miejsc niebezpiecznych w rejonie ul. Opolskiej”. Załączamy odpowiedź w powyższej sprawie.