Na wczorajszej sesji Rady Osiedla Księże,  zajmowaliśmy się sprawami bieżącymi oraz tymi wybiegającymi daleko w przyszłość.

Z aktualnych tematów został uzupełniony skład rady. Witamy w naszym gronie Pana Kacpra Grzybkowskiego. Nowy radny podjął aktywność w Komisji ds. Infrastruktury i Rozwoju.

Zarząd Osiedla otrzymał zielone światło na wprowadzenie zmian finansowych dotyczących grudniowych Mikołajek i wigilii dla mieszkańców.

Rozmawialiśmy o czerwcowym festynie (zapraszamy 11.06 do Osady), zagospodarowaniu terenu zielonego przy CAL, nowym muralu na osiedlu.

Zarząd Osiedla przekazał wnioski z procesu realizacji Funduszu Osiedlowego. W tegorocznej edycji wnioskować będziemy o kontynuację realizacji inwestycji zgłoszonych w pierwszej edycji.

Szczególnie ważną sprawą była planowana przez Miasto budowa „ogrzewalni/noclegowni”, a dokładnie placówki dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego.

Rada podjęła decyzje o utworzeniu specjalnej komisji, której głównym celem będzie przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami. Ponadto radni podjęli decyzje o zwróceniu się do miasta z pismem wyrażającym sprzeciw dla aktualnej koncepcji inwestycji.

Wszystkie uchwały dostępne są na stronie: https://radaksieze.pl/rada-osiedla/protokoly-i-uchwaly/