Przypominany, że do 9 maja można wypełniać ankietę dotyczącą przebiegów linii kolejowych dużych prędkości. W formularzu można wpisać również swoje postulaty. 

Jako Rada Osiedla proponujemy by wpisywać: 

1. Zaprojektowanie przejścia/połączenia ul. Hajduckiej
z ul. Mościckiego. 

2. Połączenia drogi serwisowej z Karwińską. 

3. Ekrany akustyczne wzdłuż ogródków działkowych. 

4. Połączenie drogowe ul. Brochowskiej z Mościckiego. 

5. Ciągi pieszo rowerowe na przebudowywanym skrzyżowaniu Karwińska/Gazowa/Mościckiego. 

6. Ciągi pieszo-rowerowe przy drodze serwisowej. 

7. Nie projektowanie zjazdu z drogi serwisowej
w Hajducką (umożliwienie tylko ruchu pieszego
i rowerowego). 

Liczymy na Państwa zaangażowanie. 

Link do ankiety (ankieta znajduje się dole strony) https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/studium-techniczno-ekonomiczno-srodowiskowe-dla-budowy-linii-kolejowej-nr-85-na-odcinku-lodz-sieradz-polnocny-i-linii-kolejowej-nr-86-na-odcinku-sieradz-polnocny-kepno-czernica-wroclawska-wroclaw-glowny?fbclid=IwAR0D6C9m8hQQ9ZQJbl6X16mR8nuKCiXG6JEKhEx-1z6ZHLofbW1yHTm-aSg