Specyficzne warunki klimatyczne Wrocławia, wynikające z położenia geograficznego czy ukształtowania terenu, jak również obecność wielu zbiorników wodnych, stwarzają dogodne środowisko dla rozwoju populacji komarów we Wrocławiu.

Dlatego też ponad 20 lat temu został uruchomiony Wrocławski program kontroli liczebności komarów, prowadzony przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Prosimy o zapoznanie się z ulotką.

#KomarNieSiada