W imieniu Spółki Centralny Port Komunikacyjny i Multiconsult, Rada Osiedla Księże zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zadania inwestycyjnego: „Budowa linii kolejowej nr 85 na odcinku Łódź – Sieradz Północny i linii kolejowej nr 86 na odcinku Sieradz Północny – Kępno – Czernica – Wrocław Główny – II tura konsultacji”.

Spotkanie odbędzie się w CAL Księże, gdyż linia nr 86 dotyczy naszego Osiedla. Trasa przebiegać będzie na granicy Osiedla Księże i Osiedla Brochów.

Zapraszamy 21 kwietnia 2022 r., o godz. 15:00 (termin i godzina spotkania została z góry narzucona).