Dostaliśmy informację, iż planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.”Budowa placu zabaw wraz z układem komunikacyjnym w Parku Wschodnim we Wrocławiu-etap I (PRACE DODATKOWE). 

Prace dodatkowe polegać będą na uzupełnieniu istniejącego zagospodarowania.

Planowane zakończenie robót przewidziane jest na dzień 27.04.2022 r.