Zarząd Zieleni Miejskiej informuje, że w październiku planowana jest wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu na terenie będącym własnością Skarbu Państwa, którym zarządza Prezydent Wrocławia, położonym w rejonie ul. Opolskiej, oznaczonym geodezyjnie jako działka nr 7/3, AM-5, obr. Księże Małe, oraz działka nr 26/1, AM-8, obr. Księże Wielkie. W załączeniu decyzja Wydziału Środowiska i Rolnictwa UM Wrocławia na ich usunięcie.