Chodniki na naszym Osiedlu, to temat, który bardzo często poruszamy w korespondencji ze ZDiUM.
W połowie stycznia wystąpiliśmy z pismem w sprawie remontów/napraw chodników przy ul. Opolskiej – naszej głównej ulicy osiedlowej. Poniżej przedmiotowe pisma:

Pismo Rady Osiedla:  RO.KSIEZE_ZDiUM_CHODNIKI OPOLSKA

Odpowiedź ZDiUM: ZDiUM_ODP.CHODNIKI