W grudniu wystąpiliśmy do ZDiUM z pierwszym pismem, w sprawie remontu peronu i przystosowanie go dla osób niepełnosprawnych.

I doczekaliśmy się takiego „przystosowania”.

Wysłaliśmy odpowiedź na tak wykonaną pracę.

Po naszej interwencji zmodyfikowano podjazd.