Linki z zadania:

W dniu 21 kwietnia 2022 r., na sesji Rady Osiedla Księże, zostało jednogłośnie przyjęte sprawozdanie czasowej komisji dla zadania: „Rozmowy o Księżu – organizacja ruchu”.

Uchwała przyjmująca sprawozdanie, obliguje Zarząd Osiedla do poczynienia odpowiednich kroków w celu spotkania i omówienia propozycji przesłanych przez mieszkańców dotyczących organizacji ruchu na naszym Osiedlu z Wydziałem Inżynierii Miejskiej.

Przekazujemy Państwu uchwałę wraz ze sprawozdaniem, prezentację oraz zanonimizowane ankiety, które otrzymaliśmy w ramach tych konsultacji.

Dziękujemy za udział w zadaniu.