Drodzy mieszkańcy Osiedla „Księże” informujemy, że w dniach 14-28 lutego 2022 r. Rada Osiedla Księża przeprowadzi zadanie pn. „Rozmowy o Księżu – organizacja ruchu drogowego”.

Głównym celem projektu jest poznanie Państwa opinii, propozycji, potrzeb i pomysłów na sprawną organizację ruchu drogowego na naszym Osiedlu.

Arkusze ankiet są dostępne na naszej stronie www (https://radaksieze.pl/) od niedzieli 13 lutego 2022 r. oraz w siedzibie Rady Osiedla Księże w budynku CAL Księże przy ulicy Rybnickiej 39-41 od poniedziałku (14 lutego 2022 r.) do poniedziałku (28 lutego 2022 r.) dni powszechnie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 17-20.

Poprawnie wypełnione formularze ankiety można przesłać mailem na adres: rozmowyksieze@gmail.com  lub wrzucić do skrzynki pocztowej umieszczonej na budynku CAL Księże, ul. Rybnicka 39-41.

Zadanie pn. „Rozmowy o Księżu – organizacja ruchu drogowego” jest wielostronnym i złożonym procesem, w którym można wyrazić własne uwagi oraz sugestie co do ostatecznego kształtu organizacji ruchu drogowego.

Jednocześnie przypominamy, że zadanie będzie prowadzone w duchu dialogu obywatelskiego. Strony powinny wysłuchać się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji.

Każda osoba może wziąć udział w przedmiotowym zadaniu i wyrazić swój pogląd.

Jako organizator zadania, Rada Osiedla przygotuje przy współpracy z Wydziałem Inżynierii Miejskiej ostateczną wersję rozwiązań kierując się interesem publicznym, a nie tylko poszczególnych grup. Podejmując ostateczne decyzje będziemy kierować się nie siłą nacisku, ale interesem publicznym i dobrem ogółu. Będziemy brać pod uwagę racje zgłaszane w trakcie prowadzonego zadania, a także to, przez kogo są wyrażone.

Jednocześnie informujemy, że ankiety, które nie będą spełniać poniższych wymagań nie będą wykorzystane w prowadzonym zadaniu:

  • brak potwierdzenia (podpisu) zgody na przetwarzanie danych osobowych w formularzu,
  • ankieta musi spełniać charakter indywidualnej opinii,
  • pomysły/propozycje/potrzeby zawarte w punkcie 6 muszą być zgodne definicją ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO (to rozwiązania w zakresie: oznakowania poziomego i pionowego, sygnalizacji świetlnej oraz innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu).