Miasto przedstawiło plan działań rowerowych do 2030 roku. Wśród kierunków rozwoju infrastruktury rowerowej we Wrocławiu znalazła się trasa wzdłuż ulicy Krokowskiej i Opolskiej na odcinku od budowanej Alei Wielkiej Wyspy do granic miasta oraz odtworzenie trasy przez Park Wschodni do ulicy Wilczej. 

Wielokrotnie wnioskowaliśmy o połączenie rowerowe Osiedla z istniejącą siecią ciągów rowerowych. Spotykaliśmy się z miejskim oficerem rowerowym, staraliśmy się w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, zgłosiliśmy taką potrzebę do Gminnego Programu Rewitalizacji, wnioskowaliśmy o zwiększenie zakresu budowy ciągów pieszo rowerowych do Parku Wschodniego w ramach budowy Alei Wielkiej Wyspy i braliśmy udział w konsultacjach społecznych czy Panelu Obywatelskim. 

Liczymy, że miasto dotrzyma słowa i do 2030 roku pojedziemy bezpiecznymi drogami rowerowymi do centrum miasta. 

Więcej informacji na temat planu działań rowerowych na stronie: https://www.wroclaw.pl/komunikacja/wroclawski-plan-dzialan-rowerowych-do-2030