W dniu 21 kwietnia 2022 r., w Centrum Aktywności Lokalnej Księże, przy ul. Rybnickiej 39-41 we Wrocławiu, na wniosek Rady Osiedla Księże (pismo nr ROK/6/I/2022) odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące zadania inwestycyjnego „Budowa linii kolejowej nr 85 na odcinku Łódź – Sieradz Północny i linii kolejowej nr 86 na odcinku Sieradz Północny – Kępno – Czernica – Wrocław Główny – II tura konsultacji.

Spotkanie było transmitowane poprzez fanpage Rady Osiedla na FB oraz było nagrywane przez Inwestora, w celu sporządzenia notatki. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele Inwestora, Wykonawcy, Projektanta oraz mieszkańcy Wrocławia.

Na konsultacjach obecnych było ok. 30 osób, wśród nich przedstawiciele Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Zostały przedstawione trzy warianty przebiegu trasy linii kolejowej. Po prezentacji i omówieniu tych wariantów, wywiązała się dyskusja.

Głos zabrali m.in. przedstawiciele Rady Osiedla Księże i poruszyli następujące wątki:

  1.  Wpływ projektu kolei na projekt GDDKiA/Urząd Miasta na przełożenie DK94 tzw. Trasa Karkowska
  2. Zjazd z projektowanej drogi wzdłuż linii kolejowej na ul. Hajducką – możliwość zwiększenia ruchu na ulicy Gliwickiej, Bytomskiej czy Głubczyckiej. Dodatkowo ulica ta jest dojściem do ogródków działkowych i na Brochów. Zostawić możliwość tylko poruszania się pieszych i rowerzystów
  3. Brak połączenia z ulicą Karwińską
  4. Brak  informacji na temat  przełożenia rzeki Brochówki
  5. Czy będzie przejście na Osiedle Brochów na wysokości ul. Hajduckiej
  6. Jakie parametry, jakiej klasy, jakiej kategorii i kto będzie zarządcą nowej dodatkowej jezdni
  7. Czy przewidziane są ekrany akustyczne
  8. Czy przy dodatkowej jezdni przewidziana jest ciąg pieszo – rowerowy
  9. Czy będzie dojście do ul. Gazowej od strony ul. Głubczyckiej i ROD Orlik

Zawnioskowaliśmy również o ciąg pieszo – rowerowy na przebudowywanym skrzyżowaniu Karwińska/Mościckiego/Gazowa.

Istotną dla nas i naszych mieszkańców jest sprawa przejście pod tzw. „mostkami” (Hajducka/Mościckiego), o to zapytaliśmy Projektanta. W odpowiedzi usłyszeliśmy, iż jest to tylko przejście służbowe i na tym etapie analiz, nie jest przewidziane utrzymanie przejścia. Przedstawiciele Urzędu Miasta Wrocławia poinformowali, iż w wydanych opiniach stanowczo wyrazili zdanie, iż przejście to musi być utrzymane oraz zadeklarowali, iż „miasto” jest gotowe na współpracę w tym temacie. Wola mieszkańców jest taka, aby przejście to było bezpieczne zarówno dla pieszych i rowerzystów. Projektant stwierdził, iż temat jest otwarty.

Na wszystkie nasze postulaty otrzymaliśmy odpowiedzi i w większości przypadków, Projektant zobowiązał się do ponownej analizy rozwiązań.

Spotkanie można odsłuchać pod linkiem:

https://www.facebook.com/Rada-Osiedla-Ksi%C4%99%C5%BCe-1804485139881547

Link do wariantów linii kolejowej nr 86 Sieradz – Wrocław

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cpk.pl%2Fpl%2Fdla-mieszkancow%2Fstudium-techniczno-ekonomiczno-srodowiskowe-dla-budowy-linii-kolejowej-nr-85-na-odcinku-lodz-sieradz-polnocny-i-linii-kolejowej-nr-86-na-odcinku-sieradz-polnocny-kepno-czernica-wroclawska-wroclaw-glowny%3Ffbclid%3DIwAR0D6C9m8hQQ9ZQJbl6X16mR8nuKCiXG6JEKhEx-1z6ZHLofbW1yHTm-aSg&h=AT3LvGwYNA6DONRLAM-L6Flbt-jDkHSizcboz6U1p15B8BCnPG2ZDPg4rJlOFY6-tb_9d17s0zLGUyVAWGTG1GQMgurSOoZHUTa1yi_SMQOGlqWmzXdG7RyLJwU4-7L3X7yLfg