13 kwietnia odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Osiedla Księże z przedstawicielami jednostek i wydziałów Urzędu Miejskiego Wrocławia. Na spotkaniu tym zostały poruszone następujące tematy:

 1. Organizacja ruchu drogowego na osiedlu, tranzyt – Wydział Inżynierii Miejskiej zobowiązał się do zaangażowania w konsultacjach związanych z organizacją ruchu drogowego na Osiedlu.
 2. Utwardzenie dróg gruntowych: Górnośląska, Zabrzańska, część ul. Sosnowieckiej – brak funduszy i brak w planach.
 3. Trasa Krakowska – trwają rozmowy z GDDKiA oraz z CPK.
 1. Remont ul. Pszczyńskiej wraz z budową chodników – brak funduszy i brak w planach, ubytki w asfalcie będą łatane na bieżąco.
 2. Budowa chodnika na ul. Popielskiego wraz z oświetleniem – brak funduszy i brak w planach.
 3. Trasa autobusowa Księże – Biskupin – w planach jest wydłużenie linii autobusowej nr 143 z Tarnogaju na Bratoszewice a mieszkańcy będą mieli możliwość przesiadki na Tarnogaju lub Armii Krajowej.
 4. Chodniki na ul. Opolskiej – brak funduszy i brak
  w planach.
 5. Kładka w Parku Wschodnim, oświetlenie, wjazd samochodów na teren parku – poinformowano,
  że podpisano umowę z Wykonawcą remontu kładki (przebudowa ma się zakończyć do 6 listopada). Zarząd Zieleni Miejskiej nie ma w planach oświetlenia alejek
  w parku by zachować jego „dziewiczy stan”. Po zakończeniu remontu kładki, ZZM zamierza ograniczyć wjazd na teren parku poprzez założenie blokady na moście wjazdowym.
 6. Kładka na Wyspę Opatowicką z Opatowic – trwają konsultacje z Wodami Polskimi na temat jej lokalizacji. Przekazano również, że trwają negocjacje z zarządcą nad możliwością przejścia pod dozorem istniejącą śluzą.  
 7. Drogi rowerowe – planowane jest połączenie z miastem. Budowa dróg rowerowych zawarta jest w koncepcji przebudowy Opolskiej. Koncepcja powstała na zlecenie MPWiK. Brak określonego terminu jej realizacji
 8. Zabetonowanie torowiska od parku Wschodniego
  do ul. Opolskiej 21
  – istnieje taka możliwość podczas remontu torowiska, ale ze względu na dobry stan torowiska,
  w najbliższych latach remont nie jest planowany.
 9. Zagospodarowanie terenu zielonego przy CAL, tzn. nasadzenie, meble ogrodowe – istnieje możliwość, w tej sprawie, zostanie zorganizowane osobne spotkanie.
 10. Remont ul. Opatowickiej od ul. Międzyrzeckiej – brak funduszy i brak w planach.
 11. Boisko typu „Orlik” przy ul. Świątnickiej – bez odpowiedzi, informacje zostanie udzielona później (terminu nie określono).


Podczas spotkania uczestniczący w spotkaniu radni zostali poinformowani, iż planowana jest budowa noclegowni/ogrzewalni dla osób dotkniętych problemem bezdomności przy ul. Popielskiego. Obecni na spotkaniu radni wyrazili swoje zdziwienie, że taka inwestycja planowana jest
na naszym Osiedlu. Poinformowano, że w ramach zadania powstanie część chodników i oświetlenia przy ul. Popielskiego.

Radni poprosili o pilne zorganizowanie spotkania w tym temacie.

Spotkanie z przedstawicielami Departamentu Spraw Społecznych, odbyło się w dniu dzisiejszym – spotkanie online.

Zostaliśmy poinformowani o tym, co „miasto” zamierza wybudować na działce przy ulicy Popielskiego. Ma to być miejsce dla ludzi dotkniętych problemem bezdomności, gdzie będą mogli skorzystać z noclegu. Będzie to miejsce integracji.

Poprosiliśmy urzędników, aby zostało zorganizowane spotkanie z mieszkańcami, na którym przedstawiona zostanie w szczegółach planowana inwestycja.

O terminie spotkania poinformujemy Państwa w następnym poście.

Spotkanie odbędzie się w godzinach popołudniowych,
w siedzibie Rady Osiedla, w budynku CAL Księże,
przy ul. Rybnickiej.