Nowe plany miasta dają nadzieję na rozwiązanie problemów komunikacyjnych na naszym Osiedlu.

Temat niewydolnej komunikacyjnie i zaniedbanej ul. Opolskiej poruszaliśmy wielokrotnie w rozmowach i korespondencji z Urzędem Miejskim. Nalegaliśmy na opracowanie i szybkie wdrożenie rozwiązań, które poprawią jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców.

Niedawno też, 6 lutego 2024 r., spotkaliśmy się w naszej siedzibie z Prezydentem Jackiem Sutrykiem i Dyrektorami Departamentów Urzędu Miasta Wrocławia. Poruszyliśmy szereg problemów i rozmawialiśmy m.in. o ul. Opolskiej.

O przyszłych planach miasta, możemy poczytać na stronie wroclaw.pl. – Wrocławski Program Tramwajowy.

Do roku 2030 r. ma zostać przedłużona linia tramwajowa do granic miasta, wraz z przebudową ulicy Opolskiej w zakresie infrastruktury pieszo-rowerowej, zieleni oraz rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury. W rejonie ulicy Brochowskiej ma powstać pętla tramwajowa oraz parking P+R na ok. 250 aut. Nowy odcinek linii tramwajowej ma mieć długość 1,8 km. W ramach tej inwestycji planowana jest dobudowa drugiego toru do istniejącego obecnie odcinka torowiska.

Jako Rada Osiedla Księże będziemy dalej angażować się proces poprawy jakości infrastruktury drogowej i komunikacyjnej na naszym osiedlu.