W dniu 21 kwietnia 2022 r. odbyła się VIII sesja Rady Osiedla Księże.

Na sesji  podjęto trzy uchwały.

  1. Uchwała w sprawie wystąpienia o dodatkowe środki na realizację zadania „Fundusz czasu wolnego”.

W ramach funduszu czasu wolnego Rada Osiedla chce zorganizować kilka imprez o charakterze integracyjnym, np. wycieczka do Świeradowa Zdrój, do Zamku Czocha, wycieczkę autokarową do Bolkowa, wycieczkę autokarową na górę Ślęża i do Sobótki, spływ pontonami, dzień sportu, wycieczkę rowerową.

  1. Uchwała w sprawie wystąpienia o dodatkowe środki na realizację zadania „Senioralny Fundusz Wyjazdowy”.

W ramach tego funduszu zorganizowane będą dwie wycieczki: do Bolesławca – do muzeum ceramiki, do muzeum dawnego kupiectwa i Kościoła Pokoju w Świdnicy

  1. Uchwała w sprawie przeprowadzenia zadania „Rozmowy o Księżu – organizacja ruchu drogowego”.

Rada Osiedla podjęła uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie z działalności czasowej komisji, której zadaniem było przeanalizowanie pod kątem formalno-merytorycznym pozyskanych formularzy oraz przeanalizowanie zebranych danych. Członkowie komisji przeprowadzili również anonimizację zawartych w formularzach danych osobowych.

Do komisji wpłynęło łącznie 138 ankiet, z czego 27 drogą elektroniczną a 111 wrzucono do skrzynki pocztowej. Odrzucono 5 ankiet, które nie spełniły wymogów (brak podpisu – 3 ankiety, brak danych osobowych – 1 ankieta, brak zaznaczonych odpowiedzi przy pytaniach 1-4 i brak pomysłów/propozycji/opinii – 1 ankieta).

Zostało przedstawione sprawozdanie finansowe za I kwartał 2022 r.

Poszczególne komisje przedstawiły informację o bieżącej działalności.

Omówiono również przygotowania do II tury konsultacji dotyczących Funduszu Osiedlowego. Konsultacje odbędą się 7 maja 2022 r. o godz. 11:00 w budynku CAL Księże.