Zakończył się I etap weryfikacji złożonych projektów w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. Wśród wszystkich propozycji 10 dotyczy naszego osiedla:

  1. 92 Budowa kładki pieszo rowerowej nad Śluzą Opatowice – projekt oceniony negatywnie
  2. 172 Bezpiecznie rowerem z Księża do miasta – projekt oceniono negatywnie
  3. 222 Chodniki dla mieszkańców Księża (etap 2) – projekt oceniono pozytywnie
  4. 231 Nowy chodnik na Księżu Małym – projekt oceniono negatywnie
  5. 251 Ciągi pieszo – rowerowe oraz drogi pieszo-rowerowe na Księżu. Etap I – projekt oceniony negatywnie
  6. 295 Brakujące odcinki ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulic Międzyrzeckiej/Opatowickiej – projekt oceniony negatywnie
  7. Rewitalizacja Przyrodnicza Doliny Brochówki – projekt oceniony pozytywniej
  8. 334 Dojazdowa droga osiedlowa – projekt oceniony pozytywnie
  9. 360 Place zabaw i odpoczynku dla całych rodzin – południowo – wschodnia część Wrocławia – projekt oceniony pozytywnie.
  10. 361 Kreatywne place zabaw we Wrocławiu – dostosowane do potrzeb osób w różnym wieku oraz o różnym stopniu sprawności fizycznej – projekt oceniony negatywnie

 23 czerwca o godzinie 17.00 (lub 20.00)będziemy chcieli spotkać się ze wszystkimi liderami ww. projektów w celu ich omówienia oraz współdziałania na dalszych etapach WBO 2022.

Na spotkanie zapraszamy również wszystkich chętnych mieszkańców.