1.UCHWAŁA RO

2.Odpowiedź z Departamentu Infrastruktury i Transportu

Na III sesji Rady Osiedla Księże, która odbyła się 13 grudnia 2021 r., Radni podjęli uchwałę w sprawie wystosowania apelu do Prezydenta Wrocławia. 

Apel dotyczył powrotu do rozmów z władzami Województwa Dolnośląskiego w sprawie stworzenia wspólnej oferty biletowej dla systemu kolei aglomeracyjnej.

Dostaliśmy odpowiedź z Departamentu Infrastruktury i Transportu.