Zarząd Zieleni Miejskiej planuje zrealizować w terminie do 29.02.2023 wycinkę drzewa, które może stanowić zagrożenie dla mieszkańców Osiedla. Chodzi w szczególności o drzewa znajdujące się w pobliżu ciągów komunikacyjnych oraz miejsc, gdzie przebywają mieszkańcy. ZZM zidentyfikowało na ten moment drzewo kwalifikujące się do opisanej wyżej interwencji, na które posiada prawomocną decyzję na wycinkę.

W przypadku niniejszej wycinki realizacja nasadzeń została zaplanowana na jesień 2024 r.

DZ.411.482.2023.3.MR świerk Sosnowiecka