W związku z prawdopodobieństwem wystąpienia nagłych zjawisk pogodowych, którym towarzyszy, m.in. silny wiatr, Zarząd Zieleni Miejskiej planuje zrealizować w terminie do 28.04.2022 wycinkę tych drzew, które mogą stanowić zagrożenie dla mieszkańców osiedla. 

Chodzi w szczególności o drzewa znajdujące się w pobliżu ciągów komunikacyjnych oraz miejsc, gdzie przebywają mieszkańcy. 
Na ulicy Świątnickiej zidentyfikowano drzewo kwalifikujące się do opisanej wyżej interwencji, na które została wydana prawomocna decyzja na wycinkę.

Celem przywrócenia równowagi przyrodniczej oraz utrzymania ciągłości zadrzewienia przyulicznego, nasadzenia planowane i uzupełniane będą na bieżąco. 
 
W przypadku niniejszej wycinki realizacja nasadzeń została zaplanowana na jesień 2022 / wiosnę 2023.