Zarząd Zieleni Miejskiej uzyskał decyzję na wycinkę dwóch drzew na terenie zieleńca przy ul. Bytomskiej/Katowickiej. Drzewa te zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców. W zamian za usunięcie tych drzew zostaną wykonane nasadzenia kompensacyjne.