W związku z prawdopodobieństwem wystąpienia nagłych zjawisk pogodowych, którym towarzyszy, m.in. silny wiatr, Zarząd Zieleni Miejskiej planuje zrealizować w terminie do 18 kwietnia 2022 r. wycinkę tych drzew, które mogą stanowić zagrożenie dla mieszkańców osiedla. Chodzi w szczególności o drzewa znajdujące się w pobliżu ciągów komunikacyjnych oraz miejsc, gdzie przebywają mieszkańcy. Zidentyfikowane zostały na ten moment drzewa kwalifikujące się do opisanej wyżej interwencji, na które wydana została prawomocna decyzja na wycinkę.