Po licznych  zgłoszeniach Mieszkańców, oraz naszych obserwacjach, rok temu – w celu poprawy bezpieczeństwa wjazdu i wyjazdu z osiedla ulicą Katowicką, 6 lutego 2023 r. podjęliśmy uchwałę w sprawie wyniesienia na odcinku ulicy Katowickiej od ul. Opolskiej  do ul. Chorzowskiej znaku B-35 i B-36.

W najbliższy piątek – 9 lutego 2024 r. znaki te zostaną wyniesione.

Znak B-36 wraz z tabliczką T-24 zostanie wyniesiony na odcinku ulicy Katowickiej od ul. Opolskiej do ul. Chorzowskiej po stronie pętli tramwajowej Księże Małe.

Znak B-35 z adnotacją ponad 10 minut w godzinach 7-16 od poniedziałku do piątku, zostanie wyniesiony na odcinku ulicy Katowickiej od ul. Opolskiej do ul. Chorzowskiej po przeciwnej stronie pętli tramwajowej Księże Małe.