Od początku roku jako Rada Osiedla zgłosiliśmy do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta na adres zgłoszenia@zdium.wroc.pl około 100 spraw. 

W ramach pilnych interwencji sprawy zgłaszamy również telefonicznie. Ponad 70% zgłoszeń zostało już zrealizowanych przez ZDiUM.

Najczęstsze zgłoszenia:

28 zgłoszeń  – dotyczących nieświecących latarni ulicznych (łącznie około 60 lamp)

25 zgłoszeń – dotyczących ubytków w jezdniach i na chodnikach

23 zgłoszenia – dotyczące nieprawidłowego oznakowania drogowego (głównie robót drogowych), uszkodzonych znaków drogowych i odświeżenia oznakowania poziomego

19 zgłoszeń – dotyczących ubytków w infrastrukturze drogowej – zniszczone słupki, barierki czy szlabany, zapadnięte studzienki,

Jednocześnie przypominamy, że każdy mieszkaniec może przez wysłane maila na adres zgłoszenia@zdium.wroc.pl zgłosić sprawę do ZDiUM.

Po wysłaniu maila otrzymuje się zwrotną wiadomość o przyjęciu zgłoszenia i nadaniu numeru.

Zadbajmy razem o swoje Osiedle.