Wyniki Konsultacji Rozmowy o Księżu

Samorząd Osiedla wybrał formę otwartych konsultacji sposobu organizacji ruchu z uwagi na różne potrzeby mieszkańców i dotychczasowe ich interwencje. Do Rady osiedla były kierowane wnioski mieszkańców zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Przyjęta przez nas otwarta forma konsultacji sprawy organizacji ruchu na osiedlu dała możliwość wypowiedzenia się każdemu mieszkańcowi Osiedla Księże. Niezależnie od ulicy jego zamieszkania.

W dniach 14-28 lutego 2022 r. zostało przeprowadzone zadanie pn. „Rozmowy o Księżu – Organizacja ruchu drogowego”.

 

W związku z panującymi w tamtym okresie obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19, etap zbierania pomysłów, propozycji i opinii został przeprowadzony w formie zdalnej na specjalnym formularzu – ankiecie. Mieszkańcy mieli możliwość pozyskania ankiet w siedzibie Rady Osiedla Księże lub pobrania ze strony internetowej www.radaksieze.pl. Wypełnione i podpisane formularze można było przesłać na adres mailowy rozmowyksieze@gmail.com lub wrzucić do skrzynki przy Centrum Aktywności Lokalnej Księże.

W dniach 14, 15, 23 marca oraz 12 kwietnia, komisja zebrała się w celu analizy formalno – merytorycznej pozyskanych formularzy oraz analizy zebranych danych. Dodatkowo członkowie komisji przeprowadzili anonimizację zawartych w formularzach danych osobowych.

Udostępniona prezentacja obrazuje wyniki.

Zarząd osiedla na wniosek Komisji dla zadania pn. „Rozmowy o Księżu – Organizacja ruchu drogowego” zawnioskuje do Wydziału Inżynierii Miejskiej w celu spotkania i wspólnego omówienia propozycji, pomysłów i opinii.